archive-title Category Archives: Văn bản pháp lý

Category Archives: Văn bản pháp lý

Quy định mới trong phân hạng nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2, trong đó nêu rõ 3 hạng nhà chung cư sẽ được phân hạng dựa trên 4 nhóm tiêu chí cụ thể. Theo đó, […]

read more

Quy định về diện tích tối thiểu sàn chung cư

Từ Luật Nhà ở 2005 đến Luật Nhà ở 2014, các quy định về diện tích căn hộ chung cư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đã có những biến chuyển quan trọng theo hướng ‘nới khung’ cho nhà đầu tư. Thứ nhất về điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu […]

read more

Thủ tục vay mua nhà đối với người nước ngoài

Năm 2014, Luật Nhà ở tại Việt Nam đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Dưới đây là những  lưu ý quan trọng mà người nước ngoài cần nắm rõ về điều kiện khi vay mua nhà ở Việt Nam. Một là, chứng minh đủ điều […]

read more

Pháp lý bất động sản: Bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015 ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng. Xem chi tiết và tải về bản PDF Thông tư 13/2017/TT-NHNN tại đây (vanban.chinhphu.vn) Hoặc xem trực […]

read more