archive-title Category Archives: Văn bản pháp luật

Category Archives: Văn bản pháp luật

Quy định mới trong phân hạng nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2, trong đó nêu rõ 3 hạng nhà chung cư sẽ được phân hạng dựa trên 4 nhóm tiêu chí cụ thể. Theo đó, […]

read more

Quy định về diện tích tối thiểu sàn chung cư

Từ Luật Nhà ở 2005 đến Luật Nhà ở 2014, các quy định về diện tích căn hộ chung cư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đã có những biến chuyển quan trọng theo hướng ‘nới khung’ cho nhà đầu tư. Thứ nhất về điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu […]

read more