archive-title Category Archives: Văn bản pháp luật

Category Archives: Văn bản pháp luật

Quy định về diện tích tối thiểu sàn chung cư

Từ Luật Nhà ở 2005 đến Luật Nhà ở 2014, các quy định về diện tích căn hộ chung cư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đã có những biến chuyển quan trọng theo hướng ‘nới khung’ cho nhà đầu tư. Thứ nhất về điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu […]

read more
Gọi Sen Vàng ngay!